Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Vaillant solárny systém auroSTEP plus 2.250 HF 8,5 m "rovná strecha"

Kód: 0010007221
Na objednávku
Solárny beztlakový "drain-back" systém auroSTEP plus je určený na solárnu prípravu TV pre domácnosti. Výhodou tohto solárneho systému je jeho kompaktnosť. Všetky nutné prvky systému, čerpadlo, bivalentný zásobník a regulátor sú integrované priamo v zásobníku.

Výhody systému

- jednoduchá a rýchla montáž zásobníka, ktorý je už z výroby naplnený nemrznúcou kvapalinou
- odpadá komplikované plnenie systému solárnou kvapalinou a následné odvzdušňovanie
- jednoduchá obsluha a ľahké nastavenie individuálnych parametrov na solárnom regulátore
- nenáročný na priestor – systém nevyžaduje ďalšie komponenty, ako napr. expanznú nádobu, odvzdušňovacie prvky atd.

Základné funkcie a charakteristika

Pri dostatočnej intenzite slnečného žiarenia začne čerpadlo dopravovať v rôznych výkonových stupňoch solárnu kvapalinu do panelov, kde preberá tepelnú energiu, ktorú ďalej predáva do teplej vody v zásobníku. Po nahriatí zásobníka dôjde k vypnutiu čerpadla a kvapalina stečie samospádom do solárneho zásobníka. Jedná sa o beztlakový "drain-back" systém ovládaný solárnym regulátorom na základe rozdielu teplôt medzi solárnym panelom a teplou vodou. Zásobník je vybavený solárnym čerpadlom s plynulo regulovateľnými otáčkami a regulátorom, ktorý zaisťuje kontrolu všetkých komponentov solárneho systému. V prípade slabého slnečného žiarenia zaisťuje komunikáciu s kotlom pri dohreve zásobníka.

Podmienky inštalácie

- vzdialenosť medzi spodnou hranou zásobníka a hornou hranou solárneho panelu nesmie presiahnuť výšku 8,5 m (12m), pri požiadavke na vyšší výškový rozdiel kontaktujte technické oddelenie Vaillant.
- celková dĺžka prepojovacieho potrubia (výstup, spiatočka solárneho systému) nesmie presiahnuť dĺžku 40 m
- max. počet solárnych panelov je 2 ks
- solárny zásobník musí byť umiestnený vždy pod najnižším bodom kolektorového poľa
- solárne potrubie musí mať smerom k zásobníku klesajúci sklon min 4%

Systém auroSTEP plus obsahuje

- 1x bivalentný zásobník VIH SN 250/3 s objemom 250l alebo VIH SN 350/3 s objemom 350l s integrovanou solárnou reguláciou a čerpadlom
- 2x plochý panel auroTHERM VFK 135 D (VD)
- 1x snímač a hydraulické prepojenie a montážne lišty
- A-stojan