Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Elektronický solárny regulátor

Kód: s42590
Na sklade
Regulátor je určený pre ovládanie čerpadla slnečného
kolektora a cirkulačného čerpadla. Čerpadlo kolektora pracuje
na základe rozdielu teplôt.

Použitie:
Zapnutie čerpadla nastáva v momente, keď teplota kolektora prekročí teplotu zásobníka o užívateľom nastavenú hysteréziu. Vypnutie čerpadla závisí od nastavenej hysterézie zapnutia čerpadla. Hysterézia vypnutia je vždy o 10°C nižšia ako hysterézia zapnutia; keď nastavíte hysteréziu zapnutia na 20°C, hysterézia vypnutia bude automaticky nastavená na 10°C. V prípade nastavenia hysterézie na 10°C, čerpadlo pracuje do chvíle, kým sa teplota kolektora a zásobníka nevyrovnajú alebo kým nebude dosiahnutá nastavená teplota zásobníka. Cirkulačné čerpadlo sa zapne vtedy, keď teplota zásobníka prekročí užívateľom nastavenú hodnotu teploty zapnutia cirkulačného čerpadla a pracuje dovtedy, kým teplota zásobníka neklesne pod nastavenú hodnotu.

Technické údaje:
- Typ: CS-09
- Napájacie napätie: 230V 50Hz ±10%
- Teplota okolia: -10...+50°C
- Spínací prúd: 6 A
- Rozsah merania teploty: 0...150°C
- Rozsah nastavenia teploty: TÚV 20...80°C
- Nastaviteľná hysterézia zásobníka: 10...30°C
- Maximálna teplota snímača -10...150°C
- Dĺžka snímača: Snímač teploty zásobníka 3m
snímač teploty kotla 2 x 0,6m