Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Plochý vákuový kolektor TS 400, absorbér ALOx

Plochý vákuový kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými mosadznými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému a vákuovému okruhu rýchlospojkami ø40 mm. Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov. Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky. Zvyškový plyn (vzduch) v kolektoroch je možné nahradiť kryptónom. Technické údaje: - Pôdorysná plocha: 2,03 m2 - Absorpčná plocha: 1,70 m2 - Apertúrna plocha: 1,84 m2 - Spojovací rozmer: 1040 mm - Hmotnosť: 45,3 kg - Kvapalinový obsah: 1,60 l - Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny: 600 kPa - Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny: 30-100 l/h na jeden kolektor - Pripojovacie vývody: prírubové ø40 mm - Púzdro teplotného senzora: pre senzor ø6 mm - Krycie sklo: solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm - Skriňa kolektora: výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu - Tepelná izolácia vákuum (100 Pa) - Selektívna konverzná vrstva: ALOx (čierny) - Slnečná absorbivita aAM1.5: 95% - Tepelná emisivita e82°C: 13% ALOx - Optická účinnosť: 81% - Odporúčaná prac. teplota: nad 100°C - Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C): 224°C - Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok

Plochý vákuový kolektor TS 400H, absorbér eta plus (BlueTec)

Plochý vákuový kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade. Dodáva sa s prírubovými mosadznými vývodmi, ktoré sa pripájajú k hydraulickému a vákuovému okruhu rýchlospojkami ø40 mm. Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov. Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína meander z medenej rúrky. Zvyškový plyn (vzduch) v kolektoroch je možné nahradiť kryptónom. Technické údaje: - Pôdorysná plocha: 2,03 m2 - Absorpčná plocha: 1,70 m2 - Apertúrna plocha: 1,84 m2 - Spojovací rozmer: 1040 mm - Hmotnosť: 45,3 kg - Kvapalinový obsah: 1,60 l - Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny: 600 kPa - Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny: 30-100 l/h na jeden kolektor - Pripojovacie vývody: prírubové ø40 mm - Púzdro teplotného senzora: pre senzor ø6 mm - Krycie sklo: solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm - Skriňa kolektora: výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu - Tepelná izolácia vákuum (100 Pa) - Selektívna konverzná vrstva: Eta plus (BlueTec) (modrý) - Slnečná absorbivita aAM1.5: 95% - Tepelná emisivita e82°C: 5% Eta plus (BlueTec) - Optická účinnosť: 81% - Odporúčaná prac. teplota: nad 100°C - Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C): 224°C - Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 525 kWh/m2rok