Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Tepelné čerpadlá

Využitie a princíp fungovania tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá, ktoré šetria náklady na vykurovanie, sú ekologickejšie a zvyšujú komfort vykurovania. Tepelné čerpadlo môže slúžiť nielen na ohrev vody, kúrenie, bazénové vyhrievanie či na vykurovanie podláh, ale niektoré po vhodne vypracovanom projekte slúžia aj na ochladzovanie.
Tepelné čerpadlo ako také získava energiu s nízkou teplotou práve z okolitého prostredia a tým zvyšuje jej teplotu pre účely vykurovania. Podľa toho, aký zdroj tepla bude čerpadlo využívať, sú vyvinuté rôzne typy čerpadiel. Na vhodný výber tepelného čerpadla vplýva aj veľkosť pozemku alebo nadmorská výška. Najčastejšie typy tepelných čerpadiel v ponuke sú: voda-voda, zem-voda, vzduch-voda. Tepelné čerpadlo má uzavretý obeh špeciálneho chladiva, ktoré sa za nízkych teplôt vyparí a absorbuje do seba energiu. Pary chladiva sú stlačené kompresorom a tým sa ohrievajú. Za vyššej teploty chladivo v plynnom stave odovzdá teplo do vykurovacej vody, zmení sa na kvapalinu a celý cyklus sa zopakuje. Kvalitné tepelné čerpadlo šetrí v priemere až 60% nákladov prevádzky rodinných domov. Častým uvažovaním nad tepelných čerpadlom je v prípade obnovy vykurovacieho systému alebo stavbe rodinného domu. Životnosť tepelného čerpadla je daná predovšetkým životnosťou kompresora, ktorá je závislá hlavne od počtov štartov kompresora. Dôležitá je aj kvalitná regulácia, ktorá počet štartov kompresora minimalizuje. V prípade, že nastane problém pri poruche, zalepení či zablokovaní čerpadlového systému, je tu riešenie v podobe čističov na odstránenie nečistôt a na úpravu vody.

Typy/Zostavy tepelného čerpadla:

*vzduch/voda: U tohto čerpadla prechádza vzduch tepelným čerpadlom a priamo ohrieva chladivo vo výparníku.
*zem/voda: Využíva k prenosu tepla zo zeme biologicky rozložiteľnú nemrznúcu kvapalinu. Ta prúdi medzi zemným kolektorom a tepelným čerpadlom.
*tepelné čerpadlo v kombinácii zo slnečným kolektorom: slnečné kolektory získavajú teplo zo slnka priamo, slnko ohrieva svojím žiarením kvapalinu vo vnútri slnečného kolektoru. K svojej funkčnosti nepotrebuje solárny systém takmer žiadnu energiu. Pokiaľ využijete kombináciu tepelného čerpadla so solárnym systémom, využijete tým slnečnú energiu priamo pomocou slnečného kolektora k príprave teplej vody a vykurovania. V chladných dňoch sa využije slnečná energia nepriamo pomocou tepelného čerpadla.
Ak si pri výbere nie sme istý, ktorá zostava je najvhodnejšia, je vhodné sa poradiť s odborníkom, ktorý vie predostrieť najvhodnejšie riešenia pre vykurovanie, kde zohľadní všetky dostupné možnosti.
geoTHERM VWS 101/3

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia elektronicky riadené vysoko-účinné obehové čerpadlo pre vykurovanie

geoTHERM VWS 141/3

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia elektronicky riadené vysoko-účinné obehové čerpadlo pre vykurovanie

geoTHERM VWS 171/3

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia elektronicky riadené vysoko-účinné obehové čerpadlo pre vykurovanie

geoTHERM VWS 61/3

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia

geoTHERM VWS 81/3

***Cena so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia elektronicky riadené vysoko-účinné obehové čerpadlo pre vykurovanie

Tepelné čerpadlo EcoAir 110 - EcoEl

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** Vykurovací výkon 11,9 kW pri A10/W35 + elektrokotol 1,5-9 kW alebo pri teplotách pod -15°C len elektrokotol 15 kW integrovaný inteligentný ekvitermný regulátor

Tepelné čerpadlo EcoAir 110 - EcoEl solar

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** Typ: EcoAir 110 Nádrž: EcoEl Rozšírenie: Solárny modul

Tepelné čerpadlo EcoPart 406 - vykurovací výkon 5,9 kW pri B0/W35

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** vykurovací výkon 5,9 kW pri B0/W35