Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Tepelné čerpadlá

Využitie a princíp fungovania tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá, ktoré šetria náklady na vykurovanie, sú ekologickejšie a zvyšujú komfort vykurovania. Tepelné čerpadlo môže slúžiť nielen na ohrev vody, kúrenie, bazénové vyhrievanie či na vykurovanie podláh, ale niektoré po vhodne vypracovanom projekte slúžia aj na ochladzovanie.
Tepelné čerpadlo ako také získava energiu s nízkou teplotou práve z okolitého prostredia a tým zvyšuje jej teplotu pre účely vykurovania. Podľa toho, aký zdroj tepla bude čerpadlo využívať, sú vyvinuté rôzne typy čerpadiel. Na vhodný výber tepelného čerpadla vplýva aj veľkosť pozemku alebo nadmorská výška. Najčastejšie typy tepelných čerpadiel v ponuke sú: voda-voda, zem-voda, vzduch-voda. Tepelné čerpadlo má uzavretý obeh špeciálneho chladiva, ktoré sa za nízkych teplôt vyparí a absorbuje do seba energiu. Pary chladiva sú stlačené kompresorom a tým sa ohrievajú. Za vyššej teploty chladivo v plynnom stave odovzdá teplo do vykurovacej vody, zmení sa na kvapalinu a celý cyklus sa zopakuje. Kvalitné tepelné čerpadlo šetrí v priemere až 60% nákladov prevádzky rodinných domov. Častým uvažovaním nad tepelných čerpadlom je v prípade obnovy vykurovacieho systému alebo stavbe rodinného domu. Životnosť tepelného čerpadla je daná predovšetkým životnosťou kompresora, ktorá je závislá hlavne od počtov štartov kompresora. Dôležitá je aj kvalitná regulácia, ktorá počet štartov kompresora minimalizuje. V prípade, že nastane problém pri poruche, zalepení či zablokovaní čerpadlového systému, je tu riešenie v podobe čističov na odstránenie nečistôt a na úpravu vody.

Typy/Zostavy tepelného čerpadla:

*vzduch/voda: U tohto čerpadla prechádza vzduch tepelným čerpadlom a priamo ohrieva chladivo vo výparníku.
*zem/voda: Využíva k prenosu tepla zo zeme biologicky rozložiteľnú nemrznúcu kvapalinu. Ta prúdi medzi zemným kolektorom a tepelným čerpadlom.
*tepelné čerpadlo v kombinácii zo slnečným kolektorom: slnečné kolektory získavajú teplo zo slnka priamo, slnko ohrieva svojím žiarením kvapalinu vo vnútri slnečného kolektoru. K svojej funkčnosti nepotrebuje solárny systém takmer žiadnu energiu. Pokiaľ využijete kombináciu tepelného čerpadla so solárnym systémom, využijete tým slnečnú energiu priamo pomocou slnečného kolektora k príprave teplej vody a vykurovania. V chladných dňoch sa využije slnečná energia nepriamo pomocou tepelného čerpadla.
Ak si pri výbere nie sme istý, ktorá zostava je najvhodnejšia, je vhodné sa poradiť s odborníkom, ktorý vie predostrieť najvhodnejšie riešenia pre vykurovanie, kde zohľadní všetky dostupné možnosti.
EcoHeat 306

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** vykurovací výkon TČ 5,9 kW + elektrokotol 0-9 kW

EcoHeat 308

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** vykurovací výkon TČ 8,2 kW + elektrokotol 0-9 kW

EcoHeat 310

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** vykurovací výkon TČ 10 kW + elektrokotol 0-9 kW

EcoHeat 312

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** vykurovací výkon TČ 11,8 kW + elektrokotol 0-9 kW

geoTHERM exclusiv VWS 103/3 s pasívnym chladením

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný 175 l nerezový zásobník na teplú vodu integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia

geoTHERM exclusiv VWS 63/3 s pasívnym chladením

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný 175 l nerezový zásobník na teplú vodu integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia

geoTHERM exclusiv VWS 83/3 s pasívnym chladením

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia

geoTHERM plus VWL 102/3 S

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** Tepelné čerpadlá "vzduch/voda" geoTHERM plus VWL S Split s integrovaným 175 l zásobníkom na TV využívajú vonkajší vzduch (vonkajšia jednotka) na získanie tepelnej energie na kúrenie a prípravu TV(vnútorná jednotka). Ide o najlacnejší spôsob odberu tepla. Výhodou tepelných čerpadiel vzduch/voda je okamžitá prístupnosť vzduchu, inštalácia nevyžaduje žiadne zásahy do okolitého prostredia (výkopové práce, vrty).

geoTHERM plus VWL 62/3 S

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** Tepelné čerpadlá "vzduch/voda" geoTHERM plus VWL S Split s integrovaným 175 l zásobníkom na TV využívajú vonkajší vzduch (vonkajšia jednotka) na získanie tepelnej energie na kúrenie a prípravu TV(vnútorná jednotka). Ide o najlacnejší spôsob odberu tepla. Výhodou tepelných čerpadiel vzduch/voda je okamžitá prístupnosť vzduchu, inštalácia nevyžaduje žiadne zásahy do okolitého prostredia (výkopové práce, vrty).

geoTHERM plus VWL 82/3 S

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** Tepelné čerpadlá "vzduch/voda" geoTHERM plus VWL S Split s integrovaným 175 l zásobníkom na TV využívajú vonkajší vzduch (vonkajšia jednotka) na získanie tepelnej energie na kúrenie a prípravu TV(vnútorná jednotka). Ide o najlacnejší spôsob odberu tepla. Výhodou tepelných čerpadiel vzduch/voda je okamžitá prístupnosť vzduchu, inštalácia nevyžaduje žiadne zásahy do okolitého prostredia (výkopové práce, vrty).

geoTHERM plus VWS 102/3

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný 175 l nerezový zásobník na teplú vodu integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia

geoTHERM plus VWS 104/3 s pasívným chladením

***Cena v akcii so zľavou na vyžiadanie*** integrovaný regulátor energetickej bilancie s ukazovateľom ekologickej energie riadeným v závislosti od počasia elektronicky riadené vysoko-účinné obehové čerpadlo pre vykurovanie