Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Testo 510 diferenčný tlakomer

Kód: 9671
Na sklade
- možnosť zobrazenia v Pascaloch v celom meracom rozsahu
- kompenzácia teploty
- magnety na zadnej strane prístroja dovoľujú prácu oboma rukami
- meranie prúdenia pomocou Prandtlovej trubice (na požiadanie)
- kompenzácia hustoty vzduchu

- merací rozsah: 0 ~ 100 hPa
- rozlíšenie: 0,01 hPa
- presnosť: ±0,03 hPa (0 ~ 0,30 hPa); ±0,05 hPa (0,31 ~ 1,00 hPa); ±0,1 hPa alebo ±1,5% z nam.h. (1,01 hPa …100 hPa)
- jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm
- prevádzková teplota: 0 ~ 50 °C
- batérie: alkalické (2 x AAA)
- životnosť: 500 hod. (typ bez podsvietenia displeja)
- rozmery: 119 x 46 x 25 mm (vrátane ochr. krytky)
- obsah balenia: kalibračný protokol, putko na ruku, puzdro na opasok, ochranná krytka, batéria