Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Presný tlakomer s alarmom a možnosťou tlače na IR tlačiareň Testo 312-4

Pomocou elektronického diferenčného tlakomeru Testo 312-4 je možné rýchlo a spoľahlivo vykonávať meranie nízkych tlakov pri skúškach tlaku v pokoji alebo počas prevádzky a presné nastavenie tlaku na tryskách plynových horákov, alebo plynových ohrievačoch. Rovnako je možné vykonávať plynule v súlade so zákonom skúšky novo nainštalovaných plynovodov (skúška pevnosti a tesnosti), alebo skúšky potrubí, ktoré sú už v prevádzke (skúška schopnosti prevádzky).

Presný tlakomer s alarmom Testo 312-2

Testo 312-2 meria presne tlak od 0 po 200 hPa s istotou certifikovanou DVGW podľa TRGI. V meracom rozsahu od 0 do 40 mbar je možné merať jemné tlaky s rozlíšením 0,01 mbar. - prehľadný displej s časovým zobrazením - prepínateľné presné meracie rozsahy s vysokým rozlíšením - funkcia alarmu - rýchle protokolovanie nameraných dát na mieste

Testo 510 diferenčný tlakomer

- možnosť zobrazenia v Pascaloch v celom meracom rozsahu - kompenzácia teploty - magnety na zadnej strane prístroja dovoľujú prácu oboma rukami - meranie prúdenia pomocou Prandtlovej trubice (na požiadanie) - kompenzácia hustoty vzduchu - merací rozsah: 0 ~ 100 hPa - rozlíšenie: 0,01 hPa - presnosť: ±0,03 hPa (0 ~ 0,30 hPa); ±0,05 hPa (0,31 ~ 1,00 hPa); ±0,1 hPa alebo ±1,5% z nam.h. (1,01 hPa …100 hPa) - jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm - prevádzková teplota: 0 ~ 50 °C - batérie: alkalické (2 x AAA) - životnosť: 500 hod. (typ bez podsvietenia displeja) - rozmery: 119 x 46 x 25 mm (vrátane ochr. krytky) - obsah balenia: kalibračný protokol, putko na ruku, puzdro na opasok, ochranná krytka, batéria

Univerzálny výkonný tlakomer pre nastavovanie plynových zariadení s alarmom Testo 312-3

Testo 312-3 je univerzálny tlakomer pre predbežné a hlavné skúšky plynovodu a vodovodu do 6 bar. Kompenzáciou teploty sa zmeny tlaku spôsobené teplotnými výkyvmi behom merania vyrovnávajú. - prepínateľné presné meracie rozsahy s vysokým rozlíšením - alarm pri prekročení ľubovoľne nastavenej medznej hodnoty - rýchle protokolovanie nameraných dát na mieste - certifikát DVGW

Univerzálny výkonný tlakomer pre nastavovanie plynových zariadení s alarmom Testo 312-3 SET

Testo 312-3 SET je univerzálny tlakomer pre predbežné a hlavné skúšky plynovodu a vodovodu do 6 bar. Kompenzáciou teploty sa zmeny tlaku spôsobené teplotnými výkyvmi behom merania vyrovnávajú. - prepínateľné presné meracie rozsahy s vysokým rozlíšením - alarm pri prekročení ľubovoľne nastavenej medznej hodnoty - rýchle protokolovanie nameraných dát na mieste - certifikát DVGW