Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Analyzátor spalín Testo 320 set

Kód: 0563.3220.70
Na objednávku
Testo 320 set - analyzátor spalín -vrátane akubatérie a protokolu O2,CO,hPa, C, sieťový adaptér, USB kábel, kufor, plynová sonda 180mm, d=6mm s grafickým displejom:
- Grafický farebný displej s vysokým rozlíšením
- Certifikát TÜV podľa EN 50379, časť 1-3.
- Výmena senzorov užívateľom
- Pamäť pre až 500 protokolov meraní

Prístroj testo 320 je vybavený farebným displejom s vysokým rozlíšením, ktorý zobrazuje výsledky meraní graficky. Disponuje jednoduchým, samovysvetľujúcim menu. Prístroj testo 320 je veľmi robustný a manipulácia s ním je ergonomická a zároveň má pekný tvar. Je osadený dvoma senzormi pre O2 a CO a tiež integrovaným teplotným čidlom umiestneným v odberovej sonde pre priame meranie teploty, O2 a CO. Z týchto parametrov prístroj dopočítava všetky rozhodujúce veličiny pre meranie spalín ako hodnotu CO2, účinnosť a komínovú stratu. Okrem toho je možné priame meranie ťahu alebo tlaku. Voliteľne možno pomocou sondy jemného tlaku merať paralelne k spalinám tiež komínový ťah alebo hodnoty tlaku plynu. - Certifikát TÜV podľa EN 50379, časť 1-3. Aplikácia: - meranie spalín - meranie ťahu - tlak prietoku plynu a kľudový tlak plynu - vyhľadávanie úniku plynu - meranie CO v okolí - meranie diferenčnej teploty.

Meranie spalín:
Prístroj testo 320 meria priamo CO a O 2 a okrem toho teplotu spalín a okolia. Prístroj z týchto hodnôt v závislosti na parametroch špecifických pre palivo automaticky dopočítava všetky ďalšie veličiny ako koncentráciu CO 2, účinnosť a komínovú stratu.

Meranie ťahu:
Meranie ťahu zaisťuje, aby boli spaliny správne odvádzané komínom. Toto menu merania je určené špeciálne na kontrolu zodpovedajúceho podtlaku vykurovacieho zariadenia. Súčasne je zobrazovaná teplota spalín.

Meranie diferenčného tlaku:
Meraním diferenčného tlaku kontrolujete prívod plynu do plynového kotla. Meria sa rozdiel medzi tlakom v potrubí a okolitým tlakom, ten sa porovnáva s údajmi pre tlak prietoku plynu a kľudový tlak plynu, stanovenými výrobcom.

Vyhľadávanie úniku plynu:
Sondou pre vyhľadávanie úniku plynu sa stáva ďalší prístroj, ktorý by ste museli mať špeciálne pripraveného, zbytočným. Pomocou tejto sondy u potrubia bezpečne zistíte únik plynu. Výsledok merania je možné uložiť a zaprotokolovať av prípade potreby zákazníkovi kedykoľvek ukázať.Meranie CO v okolí:

Pomocou spalinovej sondy alebo veľmi presné sondy CO v okolí zmeriate koncentráciu CO v okolitom vzduchu. Prístroj testo 320 automaticky rozpozná sondu a zobrazí hodnoty vo vlastnom menu.

Meranie diferenčnej teploty:
Použitím menu diferenčný teplota zmeriate u vykurovacieho zariadenia rýchlo a ľahko rozdiel teplôt medzi vykurovacou vetvou a spiatočkou. Je sústava dobre vyvážená? Ak je potrebné, vykonáte okamžite opatrenia pre energetickú úsporu vykurovacieho systému.

Merací
rozsah

Presnost
± 1 digit

Rozlišenie

Odozva
t90

Teplota

-40
... +1200 °C

presnost:
± 0,5°C (0 ... 100°C) 

presnost: ± 0,5% z nam.hodn.pre zbytok

0,1°C
od -40 dp +999,9°C

1°C od +1000°C

-40
... +1200 °C

Meranie ťahu

-9,99
hPa ... 

+40,00 hPa

±
0,02 hPa nebo

± 5% z nam.hodn. (při -0,50 … +0,60 hPa)

± 0,03 hPa (0,61 … 3,00 hPa)

± 1,5% z nam.hodn. (při 3,01 … 40,00 hPa))

0,01
hPa 

s možností jemného tahu 0,001 hPa

Meranie tlaku

0
... +300 hPa

±
0,5 hPa (0,0 ... +50,0 hPa)

± 1 % z nam.hodn. (při 50,1 … 100,0 hPa)

± 1,5 % z nam.hodn. (při 100,1 … 300,0 hPa)

0,1
hPa 

s možností jemného tlaku 0,01

Meranie O2

0
... 21 obj.%

±
0,2 obj. %

0,1
obj. %

<
20 s

Meranie CO 

(bez kompenzace H 2)

0
... 4000 ppm

±
20 ppm (0 … 400 ppm)

± 5% z nam.hodn. (401 … 2000 ppm)

± 10% z nam.hodn. (2001 … 4000ppm)

1
ppm

<
60 s

Meranie CO-Messung 

(s kompenzaciou H 2)

0
… 8000 ppm

±
10 ppm nebo 

+/-10% z nam.hodn. (0 … 200 ppm)

± 20ppm nebo 

+/-5% z nam.hodn. (201 … 2000 ppm)

± 10% z nam.hodn. (2001 … 8000 ppm)

1
ppm

<
40 s

Účinnost (Eta)

0…120
%

0,1
%

Komínová strata

0
… 99,9 %

0,1
%

Určenie CO 2

digitální výpočet 

z O 2

0
... CO 2 max

±
0,2 obj. %

0,1
%

Možnost merania CO low

(s kompenzací H 2)

0
... 500 ppm

±
2 ppm (0 ... 39 ppm)

+/- 5% z nam.hodn. (40 … 500 ppm)

0,1
ppm

<
40 s

Meranie CO okolia 

(se sondou CO)

0
... 500 ppm

±5
ppm (0 ... 100 ppm)

±5 % z nam.hodn. (>100 ppm)

1
ppm

Meranie úniku plynu pre horlavé plyny
(zo sondou pre vyhledávánie úniku plynu)

0
... 10.000 ppm

CH 4 / C 38

optický
signál (LED), akustický signál pomocou bzučáku

<
2 s

Meranie CO 2
okolia 

(zo sondou CO 2 v okolí)

0
... 1 obj. %

0 ... 10.000 ppm

±
50 ppm nebo

±2% z nam.hodn. (0 ... 5000 ppm)

± 100 ppm nebo

±3% z nam.hodn. (5001 ... 100000 ppm)

Všeobecné technické data

Skladovacia teplota

-20
... +50 °C

Prevádzková teplota

-5
… +45 °C

Napájenie

akumulátor:
3,7 V/2400 mAh sieťový zdroj: 6 V/1.2 A

akumulátor:
3,7 V/2400 mAh; sieťový zdroj: 6 V/1.2 A

Pameť

500
nameraných hodnot

Displej

grafický
barevný displej 240 x 320 pixelu

Hmotnost (zo sondou)

573
g

Rozmery

d
240 x š 85 x v 65 mm

Záruka

prístroj/sonda/senzory:
24 mesiacov; akumulátor: 12 mesiacov