Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Analyzátor spalín Testo 320 s H2-kompenzáciou

Kód: 0632.3200
Na objednávku
Nové testo 320 je multifunkčný pristroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne sa obsluhuje a vyrieši každú úlohu merania na vykurovacom systéme. Ponuka mnohé, jasne štrukturované menu merania. Štandarizované priebehy menu a farebný displej s vysokým rozlíšením, ktorý graficky zobrazuje výsledky meranie, Vám umožni hladký priebeh prace. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber sond zvyšuje flexibilitu prístroja testo 320 a použitie.
Vrátane senzora O2-/CO (s H2-kompenzáciou), kalibračného protokolu a farebného grafického displeja.

Farebný displej s vysokým rozlíšením.
Menu merania a namerané hodnoty sú detailné a vždy ich možno vyčítať.
Monitorovanie senzorov: Integrovaný systém semafórov na kontrolu funkčnosti senzorov.
S garanciou certifikácie: testo 320 je testované cez TÜV-podľa EN 50379, Parts 1-3.
Automatické nulovanie senzorov Automatické nulovanie senzorov len počas 30-tich sekúnd.
Líthiový akumulátor: Prevádzka s líthiovým akumulátorom (1500 mAH ) viac ako 8 hodín prevádzky.
Pripevnenie meracieho prístroja: Integrované magnety pre jednoduché pripevnenie na kotly.
Filter plynovej sondy: Jednoduchá výmena filtra plynovej sondy.

Meranie spalín
Pristroj testo 320 meria priamo CO a O2 a okrem toho teplotu spalín a okolia. Pristroj z týchto hodnôt v závislosti na parametroch špecifickych pre palivo automaticky dopočítava všetky ďalšie veličiny ako koncentráciu CO2, účinnosť spaľovania a komínovu stratu.

Meranie ťahu
Meranie ťahu zaisťuje, aby boli spaliny správne odvádzané komínom. Toto menu merania je určene špeciálne na kontrolu odpovedajúceho podtlaku vykurovacieho zariadenia. Súčasne je zobrazovaná teplota spalín.

Meranie diferenčného tlaku
Meraním diferenčného tlaku kontrolujete prívod plynu do plynového kotla. Meria sa rozdiel medzi tlakom v potrubí a okolitým tlakom, ten sa porovnáva s údajmi pre tlak prietoku plynu a kľudový tlak plynu.

Detekcia úniku plynu/test tesnosti plynových rozvodov
Sondou na vyhľadávanie úniku plynu sa stáva ďalší prístroj, ktorý by ste museli mať zvlášť pripravení,zbytočný. Pomocou tejto sondy na potrubí bezpečne zistíte únik plynu.Výsledok merania je možné uložiť a zaprotokolovať a v prípade potreby zákazníkovi kedykoľvek ukázať.

Technické údaje

Teplota
- Merací rozsah: 40 až +1200 °C
- Presnosť ±1 Digit: Presnosť: ±0,5°C (0 až 100°C); Presnosť: ±0.5% z m.h. zvyšný rozsah
- Rozlíšenie: 0.1 °C -40 až +999,9°C 1°C; od +1000°C
Komínový ťah
- Merací rozsah: -9.99 hPa až +40.00 hPa
- Presnosť ±1 Digit: ± 0.02 hPa alebo ± 5% z m.h. (pri -0,50 až +0,60 hPa); ± 0.03 hPa (0.61 až 3.00 hPa); ± 1.5% z m.h. (pri 3.01 až 40.00 hPa))
- Rozlíšenie: 0.01 hPa pri voľbe merania jemného ťahu 0.001 hPa
Meranie diferenčného tlaku
- Merací rozsah: 0 až +300 hPa
- Presnosť ±1 Digit: ±0.5 hPa (0.0 až +500 hPa); ± 1 % z m.h.( pri 50.1 až 100.0 hPa); ± 1,5 % z m.h. (pri 100,1 až 300,0 hPa)
- Rozlíšenie: 0.1 hPa s voľbou merania jemného tlaku 0.01
O2meranie
- Merací rozsah: 0 až 21 vol.%
- Presnosť ±1 Digit: ± 0.2 vol.%
- Rozlíšenie: 0.1 vol. %
- Časová odozva t90: < 20 sec
Voľba CO low -meranie (H2-kompenzované)
- Merací rozsah: 0 to 500 ppm
- Presnosť ±1 Digit: ±2 ppm (0 až 39 ppm); ±5% z m.h. (40 až 500 ppm)
- Rozlíšenie: 0.1 ppm
- Časová odozva t90: < 40 sec
Účinnosť spaľovania (Eta)
- Merací rozsah: 0až 120 %
- Rozlíšenie: 0.1 %
Komínová strata
- Merací rozsah: 0 až 99.9 %
- Rozlíšenie: 0.1 %
CO 2 -výpočet z merania O2
- Merací rozsah: 0 až CO 2 max
- Presnosť ±1 Digit: ± 0.2 vol.%
- Rozlíšenie: 0.1 %
Okolité Meranie CO (So sondou CO)
- Merací rozsah: 0 až 500 ppm
- Presnosť ±1 Digit: ±5 ppm (0 až 100 ppm); ±5 % z m.h. (>100 ppm)
- Rozlíšenie: 1 ppm
Meranie úniku výbušného plynu (so sondou na meranie úniku plynu)
- Merací rozsah: 0 až 10.000 ppm CH 4 / C 3 H 8
- Presnosť ±1 Digit: Signál optická dióda (LED) zvukový signál zo bzučiaka
- Časová odozva t90: < 2 sec
Meranie CO2okolia (so sondou CO 2 okolia)
- Merací rozsah: 0 až 1 vol. % 0 až 10,000 ppm
- Presnosť ±1 Digit: ± 50 ppm alebo ±2% z m.h. (0 až 5000 ppm); ± 100 ppm alebo ±3% z m.h. (5001 až 100000 ppm)
Skladovacia teplota: -20 až +50 °C
Prevádzková teplota: -5 až +45 °C
Napájanie: Aku batéria: 3.7 V / 2400 mAh, sieťový adaptér: 6 V/1.2 A
Pamäť: 500 meraní
Displej: Farebný grafický displej s rozlíšením 240 x 320 bodov
Hmotnosť: 573 g
Rozmery: L 240 x W 85 x H 65 mm
Záruka: Prístroj/sondy/senzory: 24 mesiacov aku batérie: 12 mesiacov