Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Analyzátor spalín Testo 310 set s tlačiarňou

Kód: 0563.3110
Na objednávku
Testo 310 sada s tlačiarňou IR, vrátane sondy 180 mm s kónusom, akubatérie, silikónová hadička na meranie tlaku, 2 roličky termopapiera pre tlačiareň; filter nečistôt 5ks, základný systémový kufor testo 310, protokol na meranie O2,CO,hPa a teploty, sieťový adaptér 5V 1A.

Prístroj testo 310 je vybavený dvoma senzormi pre O2 a CO a odberovou sondou s integrovaným teplotným čidlom. Senzory merajú presný obsah kyslíka a kysličníka uhoľnatého a tiež teplotu spalín a okolitého vzduchu. Z týchto parametrov sa automaticky dopočítavajú všetky dôležité merané veličiny ako hodnota CO2, účinnosť a komínová strata. Prístroj presvedčí jednoduchou manipuláciou a bezpečnou navigáciou v menu. Z dobre osvetleného displeja odčítate namerané hodnoty s istotou a pohodlne aj pri nedostatočných svetelných pomeroch. Palivá nie sú uložené iba ako čísla, ale sú vždy popísané. Na hornom okraji prehľadného displeja zostávajú vždy symboly pre prehľad o rôznych menu meraní. Displej a klávesnica, ktorá je odolná proti nečistotám, sú jasne štruktúrované. Obsluha je úplne jednoduchá - aj keď máte voľnú iba jednu ruku.

Meranie spalín:
Pri tomto ústrednom meraní v rámci analýzy spalín meriate priamo obsah CO a O2, teplotu spalín a okolia. Z týchto hodnôt testo 310 dopočíta všetky ďalšie veličiny, ako je koncentrácia CO2, účinnosť a komínová strata.

Meranie CO v okolí:
Pomocou tohto bezpečnostného merania zistíte, či sa v okolí vykurovacieho zariadenia neobjavujú spätne prúdiace spaliny. Pritom môžu vznikať v kotolni, prípadne v obytnej miestnosti vysoké koncentrácie CO. Keďže tieto koncentrácie ohrozujú na živote, malo by byť toto meranie vykonané vždy ako prvý pred ostatnými meraniami.

Meranie ťahu:
Meranie ťahu zaisťuje, aby spaliny spaľovacieho zariadenia boli správne odvádzané komínom. Toto menu merania je špeciálne určené na zistenie, či má vykurovacie zariadenie správny podtlak. Súčasne je zobrazovaná aj teplota spalín.

Meranie diferenčného tlaku:
Pri meraní diferenčného tlaku sa kontroluje prívod plynu do plynového kotla. V tomto prípade meriate rozdiel medzi tlakom v potrubí a tlakom v okolí. Meranie je tiež dôležité pre nastavenie tlaku na tryskách.

TECHNICKÝ POPIS:

- Teplota (spaliny): 0,0 … 400,0 °C; ± 1 °C (0,0 ... 100,0 °C); ± 1,5 % z nam.hodn. ( > 100 °C); 0,1 °C; < 50 s
- Teplota (teplota v okolí): -20 … +100,0 °C; ± 1 °C; 0,1 °C; < 50 s
- Meranie ťahu: -20,00 … +20,00 hPa; ± 0,03 hPa (-3,00 ... +3,00 hPa); ± 1,5% z nam.h. (zbytok rozsahu); 0,01 hPa
- Meranie tlaku: -40,00 ... +40,0 hPa; ± 0,5 hPa; 0,1 hPa
- Meranie O2: 0,0 ... 21,0 obj.%; ± 0,2 obj. %; 0,1 obj. %; 30 s
- Meranie CO (bez kompenzácie H 2): 0 ... 4000 ppm; ± 20 ppm (0 ... 400 ppm); ± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm); ± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm); 1 ppm; 60 s
- Meranie CO v okolia: 0 ... 4000 ppm; ± 20 ppm (0 ... 400 ppm); ± 5 % z nam.hodn. (401 ... 2000 ppm); ± 10 % z nam.hodn. (2001 ... 4000 ppm); 1 ppm; 60 s
- Účinnost (Eta): 0…120 %; 0,1 %
- Komínová strata: 0 … 99,9 %; 0,1 %

Všeobecné technické parametre:


- Skladovacia teplota: -20 ... +50 °C
- Prevádzková teplota: -5 … +45 °C
- Napájanie: akumulátor: 1500 mAh, sieť 5V/1A
- Pamäť: bez pamäti
- Displej: 2-riadkový displej s podsvietením
- Hmotnosť (zo sondou): cca 700 g
- Rozmery: 201 x 83 x 44 mm
- Záruka: merací prístroj, odberová sonda, senzory: 24 mesiacov; termočlánok: 12 mesiacov; akumulátor: 12