Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Analyzátor spalín Testo 310 set

Zostava analyzátora spalín, vrátane sondy 180 mm s kónusom, akubatérie, silikónová hadička na meranie tlaku, filter nečistôt 5ks, základný systémový kufor testo 310, USB kábel, protokol na meranie O2,CO,hPa a teploty, sieťový adaptér 5V 1A.

Analyzátor spalín Testo 310 set s tlačiarňou

Testo 310 sada s tlačiarňou IR, vrátane sondy 180 mm s kónusom, akubatérie, silikónová hadička na meranie tlaku, 2 roličky termopapiera pre tlačiareň; filter nečistôt 5ks, základný systémový kufor testo 310, protokol na meranie O2,CO,hPa a teploty, sieťový adaptér 5V 1A.

Analyzátor spalín Testo 320 bez H2-kompenzácie

Nové testo 320 je multifunkčný pristroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne sa obsluhuje a vyrieši každú úlohu merania na vykurovacom systéme. Ponuka mnohé, jasne štrukturované menu merania. Štandarizované priebehy menu a farebný displej s vysokým rozlíšením, ktorý graficky zobrazuje výsledky meranie, Vám umožni hladký priebeh prace. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber sond zvyšuje flexibilitu prístroja testo 320 a použitie. Vrátane senzora O2-/CO (bez H2-kompenzácie), kalibračného protokolu a farebného grafického displeja.

Analyzátor spalín Testo 320 bez H2-kompenzácie, bluetooth

Nové testo 320 je multifunkčný pristroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne sa obsluhuje a vyrieši každú úlohu merania na vykurovacom systéme. Ponuka mnohé, jasne štrukturované menu merania. Štandarizované priebehy menu a farebný displej s vysokým rozlíšením, ktorý graficky zobrazuje výsledky meranie, Vám umožni hladký priebeh prace. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber sond zvyšuje flexibilitu prístroja testo 320 a použitie. Vrátane senzora O2-/CO (bez H2-kompenzácie), kalibračného protokolu a farebného grafického displeja, s bluetoothom.

Analyzátor spalín Testo 320 s H2-kompenzáciou

Nové testo 320 je multifunkčný pristroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne sa obsluhuje a vyrieši každú úlohu merania na vykurovacom systéme. Ponuka mnohé, jasne štrukturované menu merania. Štandarizované priebehy menu a farebný displej s vysokým rozlíšením, ktorý graficky zobrazuje výsledky meranie, Vám umožni hladký priebeh prace. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber sond zvyšuje flexibilitu prístroja testo 320 a použitie. Vrátane senzora O2-/CO (s H2-kompenzáciou), kalibračného protokolu a farebného grafického displeja.

Analyzátor spalín Testo 320 s H2-kompenzáciou (O2-/COlow)

Nové testo 320 je multifunkčný pristroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne sa obsluhuje a vyrieši každú úlohu merania na vykurovacom systéme. Ponuka mnohé, jasne štrukturované menu merania. Štandarizované priebehy menu a farebný displej s vysokým rozlíšením, ktorý graficky zobrazuje výsledky meranie, Vám umožni hladký priebeh prace. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber sond zvyšuje flexibilitu prístroja testo 320 a použitie. Vrátane senzora O2-/COlow (s H2-kompenzáciou), kalibračného protokolu a farebného grafického displeja.

Analyzátor spalín Testo 320 s H2-kompenzáciou (O2-/COlow), s bluetoothom

Nové testo 320 je multifunkčný pristroj pre efektívnu analýzu spalín. Komfortne sa obsluhuje a vyrieši každú úlohu merania na vykurovacom systéme. Ponuka mnohé, jasne štrukturované menu merania. Štandarizované priebehy menu a farebný displej s vysokým rozlíšením, ktorý graficky zobrazuje výsledky meranie, Vám umožni hladký priebeh prace. V prístroji je možné uložiť 500 nameraných hodnôt. Veľký výber sond zvyšuje flexibilitu prístroja testo 320 a použitie. Vrátane senzora O2-/COlow (s H2-kompenzáciou), kalibračného protokolu a farebného grafického displeja a bluetoothom.

Analyzátor spalín Testo 320 s H2-kompenzáciou, s bluetoothom

Farebný displej s vysokým rozlíšením. Menu merania a namerané hodnoty sú detailné a vždy ich možno vyčítať. Monitorovanie senzorov: Integrovaný systém semafórov na kontrolu funkčnosti senzorov. S garanciou certifikácie: testo 320 je testované cez TÜV-podľa EN 50379, Parts 1-3. Automatické nulovanie senzorov Automatické nulovanie senzorov len počas 30-tich sekúnd. Líthiový akumulátor: Prevádzka s líthiovým akumulátorom (1500 mAH ) viac ako 8 hodín prevádzky. Pripevnenie meracieho prístroja: Integrované magnety pre jednoduché pripevnenie na kotly. Filter plynovej sondy: Jednoduchá výmena filtra plynovej sondy. Meranie spalín Pristroj testo 320 meria priamo CO a O2 a okrem toho teplotu spalín a okolia. Pristroj z týchto hodnôt v závislosti na parametroch špecifickych pre palivo automaticky dopočítava všetky ďalšie veličiny ako koncentráciu CO2, účinnosť spaľovania a komínovu stratu. Meranie ťahu Meranie ťahu zaisťuje, aby boli spaliny správne odvádzané komínom. Toto menu merania je určene špeciálne na kontrolu odpovedajúceho podtlaku vykurovacieho zariadenia. Súčasne je zobrazovaná teplota spalín. Meranie diferenčného tlaku Meraním diferenčného tlaku kontrolujete prívod plynu do plynového kotla. Meria sa rozdiel medzi tlakom v potrubí a okolitým tlakom, ten sa porovnáva s údajmi pre tlak prietoku plynu a kľudový tlak plynu. Detekcia úniku plynu/test tesnosti plynových rozvodov Sondou na vyhľadávanie úniku plynu sa stáva ďalší prístroj, ktorý by ste museli mať zvlášť pripravení,zbytočný. Pomocou tejto sondy na potrubí bezpečne zistíte únik plynu.Výsledok merania je možné uložiť a zaprotokolovať a v prípade potreby zákazníkovi kedykoľvek ukázať. Technické údaje Teplota - Merací rozsah: 40 až +1200 °C - Presnosť ±1 Digit: Presnosť: ±0,5°C (0 až 100°C); Presnosť: ±0.5% z m.h. zvyšný rozsah - Rozlíšenie: 0.1 °C -40 až +999,9°C 1°C; od +1000°C Komínový ťah - Merací rozsah: -9.99 hPa až +40.00 hPa - Presnosť ±1 Digit: ± 0.02 hPa alebo ± 5% z m.h. (pri -0,50 až +0,60 hPa); ± 0.03 hPa (0.61 až 3.00 hPa); ± 1.5% z m.h. (pri 3.01 až 40.00 hPa)) - Rozlíšenie: 0.01 hPa pri voľbe merania jemného ťahu 0.001 hPa Meranie diferenčného tlaku - Merací rozsah: 0 až +300 hPa - Presnosť ±1 Digit: ±0.5 hPa (0.0 až +500 hPa); ± 1 % z m.h.( pri 50.1 až 100.0 hPa); ± 1,5 % z m.h. (pri 100,1 až 300,0 hPa) - Rozlíšenie: 0.1 hPa s voľbou merania jemného tlaku 0.01 O2meranie - Merací rozsah: 0 až 21 vol.% - Presnosť ±1 Digit: ± 0.2 vol.% - Rozlíšenie: 0.1 vol. % - Časová odozva t90: < 20 sec Voľba CO low -meranie (H2-kompenzované) - Merací rozsah: 0 to 500 ppm - Presnosť ±1 Digit: ±2 ppm (0 až 39 ppm); ±5% z m.h. (40 až 500 ppm) - Rozlíšenie: 0.1 ppm - Časová odozva t90: < 40 sec Účinnosť spaľovania (Eta) - Merací rozsah: 0až 120 % - Rozlíšenie: 0.1 % Komínová strata - Merací rozsah: 0 až 99.9 % - Rozlíšenie: 0.1 % CO 2 -výpočet z merania O2 - Merací rozsah: 0 až CO 2 max - Presnosť ±1 Digit: ± 0.2 vol.% - Rozlíšenie: 0.1 % Okolité Meranie CO (So sondou CO) - Merací rozsah: 0 až 500 ppm - Presnosť ±1 Digit: ±5 ppm (0 až 100 ppm); ±5 % z m.h. (>100 ppm) - Rozlíšenie: 1 ppm Meranie úniku výbušného plynu (so sondou na meranie úniku plynu) - Merací rozsah: 0 až 10.000 ppm CH 4 / C 3 H 8 - Presnosť ±1 Digit: Signál optická dióda (LED) zvukový signál zo bzučiaka - Časová odozva t90: < 2 sec Meranie CO2okolia (so sondou CO 2 okolia) - Merací rozsah: 0 až 1 vol. % 0 až 10,000 ppm - Presnosť ±1 Digit: ± 50 ppm alebo ±2% z m.h. (0 až 5000 ppm); ± 100 ppm alebo ±3% z m.h. (5001 až 100000 ppm) Skladovacia teplota: -20 až +50 °C Prevádzková teplota: -5 až +45 °C Napájanie: Aku batéria: 3.7 V / 2400 mAh, sieťový adaptér: 6 V/1.2 A Pamäť: 500 meraní Displej: Farebný grafický displej s rozlíšením 240 x 320 bodov Hmotnosť: 573 g Rozmery: L 240 x W 85 x H 65 mm Záruka: Prístroj/sondy/senzory: 24 mesiacov aku batérie: 12 mesiacov

Analyzátor spalín Testo 320 set

Testo 320 set - analyzátor spalín -vrátane akubatérie a protokolu O2,CO,hPa, C, sieťový adaptér, USB kábel, kufor, plynová sonda 180mm, d=6mm s grafickým displejom: - Grafický farebný displej s vysokým rozlíšením - Certifikát TÜV podľa EN 50379, časť 1-3. - Výmena senzorov užívateľom - Pamäť pre až 500 protokolov meraní

Analyzátor spalín Testo 330-1LL s grafickým displejom

Pristroj testo 330 LL je profesionálny analyzátor spalín, ktorý zvládne aj tie najvyššie nároky a stačí na všetky úlohy pri meraniach. Senzory majú predĺženú životnosť až na 6 rokov. Odpadá tým minimálne jedna výmena senzorov počas štandardnej dĺžky používania. Okrem toho firma Testo poskytuje záruku 4 roky bez zmluvy o údržbe. Mnohé menu merania umožňujú profesionálnu analýzu týkajúcu sa vykurovacieho zariadenia. V prístroji možno do pamäti uložiť až 500 000 nameraných hodnôt. Analyzátor s grafickým displejom + batéria a kalibračný protokol, CO bez kompH2.

Analyzátor spalín Testo 330-2LL s grafickým displejom, zrieďovanie CO 4x

Pristroj testo 330 LL je profesionálny analyzátor spalín, ktorý zvládne aj tie najvyššie nároky a stačí na všetky úlohy pri meraniach. Senzory majú predĺženú životnosť až na 6 rokov. Odpadá tým minimálne jedna výmena senzorov počas štandardnej dĺžky používania. Okrem toho firma Testo poskytuje záruku 4 roky bez zmluvy o údržbe. Mnohé menu merania umožňujú profesionálnu analýzu týkajúcu sa vykurovacieho zariadenia. V prístroji možno do pamäti uložiť až 500 000 nameraných hodnôt. Analyzátor s grafickým displejom + batéria a kalibračný protokol, CO bez kompH2, zrieďovanie CO 4x.

Analyzátor spalín Testo 340 s Bluetooth rozhranm a senzorom O2

Analyzátor spalín 340 osadený senzorom O2 a integrovaným meraním prúdenia a diferenčného tlaku - Výkonné, automaticky riadené čerpadlo meraného plynu - program modulárnych sond - zaznamenávanie nameraných dát v meracom prístroji - voliteľné ovládanie prístroja a prenos dát pomocou rádiového prenosu Bluetooth (s použitím softvéru easyEmission a notebooku) - 10 palív je ako štandard uložených v prístroji, ďalšie je možné dopočítať špecificky podľa užívateľa pomocou easy Emission