Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Plochý solárny kolektor TS 350 so senzorovým púzdrom

Kód: S1588
Na objednávku
Plochý kolektor s nízkym hydraulickým odporom, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom a samoťažné systémy.

Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.

Dodáva sa s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu rýchlospojkami ø26 mm) alebo s vývodmi z Cu rúrky ø18x0,8 mm (pripájajú k hydraulickému okruhu spájkovaním) alebo s prírubovými vývodmi (pripájajú k hydraulickému okruhu prievlečnou maticou).

Konštrukcia: Kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, v ktorej je upevnené bezpečnostné solárne sklo pomocou zasklievacieho rámu z nekorodujúcich hliníkových profilov.

Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou, ktorý obopína medené rúrky v lýrovom usporiadaní.

Technické údaje:

- Pôdorysná plocha: 2,03 m2
- Absorpčná plocha: 1,708 m2
- Apertúrna plocha: 1,78 m2
- Spojovací rozmer: 1040 mm
- Hmotnosť: 36,8 kg
- Kvapalinový obsah: 1,70 l
- Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny: 600 kPa
- Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny: 50-200 l/h na jeden kolektor
- Pripojovacie vývody: prírubové ø26 mm alebo Cu rúrky ø18x0,8 mm alebo prírubové s prievlečnou maticou
- Púzdro teplotného senzora : púzdro pre senzor ø6 mm
- Krycie sklo: solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
- Skriňa kolektora: výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu
- Tepelná izolácia: minerálna plsť
- Selektívna konverzná vrstva: ALOx (čierny)
- Slnečná absorbivita aAM1.5: 95%
- Tepelná emisivita e82°C: 13% ALOx
- Optická účinnosť: 80,2%
- Odporúčaná prac. teplota: pod 100°C
- Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30°C): 175,6°C
- Minimálny ročný energetický zisk z 1m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73: 525 kWh/m2rok