Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Teplomer Testo 810

Minivyhotovenie prístroja pre najčastejšie kontrolované veličiny ako teplota, vlhkosť, tlak a ďalšie. Prístroj sa vyznačuje vreckovými rozmermi pri zachovaní komfortu obsluhy a dostatočnej presnosti merania, má podsvietený displej a automatické vypnutie pri nečinnosti.

Testo 510 diferenčný tlakomer

- možnosť zobrazenia v Pascaloch v celom meracom rozsahu - kompenzácia teploty - magnety na zadnej strane prístroja dovoľujú prácu oboma rukami - meranie prúdenia pomocou Prandtlovej trubice (na požiadanie) - kompenzácia hustoty vzduchu - merací rozsah: 0 ~ 100 hPa - rozlíšenie: 0,01 hPa - presnosť: ±0,03 hPa (0 ~ 0,30 hPa); ±0,05 hPa (0,31 ~ 1,00 hPa); ±0,1 hPa alebo ±1,5% z nam.h. (1,01 hPa …100 hPa) - jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm - prevádzková teplota: 0 ~ 50 °C - batérie: alkalické (2 x AAA) - životnosť: 500 hod. (typ bez podsvietenia displeja) - rozmery: 119 x 46 x 25 mm (vrátane ochr. krytky) - obsah balenia: kalibračný protokol, putko na ruku, puzdro na opasok, ochranná krytka, batéria

Testo 905-T2 povrchový teplomer

- meracia hlava s ohybným páskovým termočlánkom pre rýchlejšiu odozvu - vysoká presnosť vďaka prilnutiu senzoru na povrch - meranie teploty krátkodobo do 500°C - jednoduché odčítanie nameraných hodnôt vďaka otočnému kĺbu Merací rozsah: -50 ~ +350°C (krátkodobo do +500°C) Rozlíšenie: 0,1°C Presnosť: ±(1 °C +1% z nam. h.) ±1 digit Prevádzková teplota.: 0 ~ +40 °C Skladovacia teplota: -20 ~ +70 °C Životnost batérie: cca 1000h Rozmery trubice sondy: Ø 12mm, dĺžka 150mm Sada obsahuje: upevňovací klips, batéria

Univerzálny výkonný tlakomer pre nastavovanie plynových zariadení s alarmom Testo 312-3

Testo 312-3 je univerzálny tlakomer pre predbežné a hlavné skúšky plynovodu a vodovodu do 6 bar. Kompenzáciou teploty sa zmeny tlaku spôsobené teplotnými výkyvmi behom merania vyrovnávajú. - prepínateľné presné meracie rozsahy s vysokým rozlíšením - alarm pri prekročení ľubovoľne nastavenej medznej hodnoty - rýchle protokolovanie nameraných dát na mieste - certifikát DVGW

Univerzálny výkonný tlakomer pre nastavovanie plynových zariadení s alarmom Testo 312-3 SET

Testo 312-3 SET je univerzálny tlakomer pre predbežné a hlavné skúšky plynovodu a vodovodu do 6 bar. Kompenzáciou teploty sa zmeny tlaku spôsobené teplotnými výkyvmi behom merania vyrovnávajú. - prepínateľné presné meracie rozsahy s vysokým rozlíšením - alarm pri prekročení ľubovoľne nastavenej medznej hodnoty - rýchle protokolovanie nameraných dát na mieste - certifikát DVGW