Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Analyzátor spalín Testo 340 s Bluetooth rozhranm a senzorom O2

Kód: 0632.3340
Na objednávku
Analyzátor spalín 340 osadený senzorom O2 a integrovaným meraním prúdenia a diferenčného tlaku
- Výkonné, automaticky riadené čerpadlo meraného plynu
- program modulárnych sond
- zaznamenávanie nameraných dát v meracom prístroji
- voliteľné ovládanie prístroja a prenos dát pomocou rádiového prenosu Bluetooth (s použitím softvéru easyEmission a notebooku)
- 10 palív je ako štandard uložených v prístroji, ďalšie je možné dopočítať špecificky podľa užívateľa pomocou easy Emission

Technické parametre

Displej: Grafický- 160 x 240 pixelov
Skladovacia teplota: -20 … +50 °C
Prevádzková teplota: -5 … +50 °C
Hmotnosť: 960 g
Rozmery: 283 x 103 x 65 mm
Materiál plášťa: TPE PC
Typ sondy Typ K
Merací rozsah: -40 … +1.200 °C
Presnosť: ±0.5 °C (0 … +99 °C); ±0.5 % z nameraných hodnôt (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie: 0.1 °C
Typ sondy Diferenčný tlak
Merací rozsah: -200 … 200 hPa
Presnosť: ±0.5 hPa (-49.9 … 49.9 hPa); ±1.5 % z nameraných hodnôt (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie: 0.1 hPa
Typ sondy Meranie tlaku
Merací rozsah: -40 … +40 hPa
Presnosť: ±0.03 hPa (-2.99 … +2.99 hPa); ±1.5 % z nameraných hodnôt (zvyšok rozsahu)
Typ sondy NO
Merací rozsah: 0 … 300 ppm
Presnosť: ±2 ppm (0 … 39.9 ppm); ±5% z nameraných hodnôt (zvyšok rozsahu)
Odozva: t90 <30 s
Typ sondy Meranie komínovej straty
Merací rozsah: 0 … 99.9 %
Rozlíšenie: 0.1 %

Typ sondy Elektrochemické meranie CO
Merací rozsah: 0 … 10.000 ppm
Presnosť: ±10 ppm o. ±10% z nameraných hodnôt (0 … 200 ppm);
±20 ppm o. ±5% z nameraných hodnôt. (201 … 2.000 ppm)
±10% z nameraných hodnôt (2.001 … 10.000 ppm)
Rozlíšenie: 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie CO2
Merací rozsah: 0 … CO2 max.
Presnosť: ±0.2 Vol. %
Rozlíšenie: 0.1 Vol. %
Typ sondy Elektrochemické meranie NO
Merací rozsah: 0 … 4.000 ppm
Presnosť: ±5 ppm (0 … 99 ppm)
±5% z nameraných hodnôt (100 … 1.999 ppm)
±10% z nameraných hodnôt (2.000 … 4.000 ppm)
Rozlíšenie: 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie NO2
Merací rozsah: 0 … 500 ppm
Presnosť: ±10 ppm (0 … 199 ppm)
±5% z nameraných hodnôt (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie: 0.1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranieSO2
Merací rozsah: 0 … 5.000 ppm
Presnosť: ±10 ppm (0 … 99 ppm)
±10% z nameraných hodnôt (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie: 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie O2
Merací rozsah: 0 … 25 Vol. %
Presnosť: ±0.2 Vol. %
Rozlíšenie: 0.01 Vol. %
Typ sondy Meranie účinnosti (Eta)
Merací rozsah: 0 … 120 %
Rozlíšenie: 0.1 %
Typ sondy Sonda absolútneho tlaku
Merací rozsah: 600 … +1.150 hPa
Presnosť: ±10 hPa
Rozlíšenie: 1 hPa
Typ sondy Typ R (Pt13RH Pt)
Merací rozsah: 0 … +1.600 °C
Presnosť: ±1 °C (0 … +199 °C)
±0.5 % z nameraných hodnôt (zvyšok rozsahu)
Rozlíšenie: 1 °C

Obsah balenia
Testo 340
akumulátor
kalibračný protokol
transportný popruh