Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Vaillant solárný regulátor auroMatic 620/3

Solárna regulácia pre všetky typy solárnych zostáv pre 1 priamy a 1 zmiešavací vykurovací okruh, solárny ohrev TV, solárnu podporu vykurovania a ohrev bazéna. Najmodernejší solárny modulárny viacokruhový ekvitermický regulátor pre solárne systémy, závesné a stacionárne kotly. Jednoduchá obsluha s prehľadným displejom a nastavovaním pomocou systému „otočiť a stlačiť". Ľavé nastavovacie tlačidlo slúži na rolovanie v oknách MENU a pravé na nastavenie parametrov.

Vaillant termostat calorMatic 340f

Základná charakteristika: Priestorový termostat podporujúce plynovú reguláciu závesných kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 ° C pre denný režim, resp. 5 až 30 ° C pre (ECO) nočný režim. Prijímač sa s kotlom prepája na svorkách 7-8-9.

Vaillant termostat calorMatic 350

Programovateľný digitálny priestorový termostat pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody pre Vaillant kotly s komunikačním rozhraním e-BUS. Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

Vaillant termostat calorMatic 350f

Bezdrôtový programovateľný priestorový termostat pre 1 okruh, časové riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody (e-BUS) Bezdrôtový programovateľný digitálny priestorový termostat pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním e-BUS. Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

Vaillant termostat calorMatic 370

Najkomfortnejší programovateľný priestorový termostat s plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

Vaillant termostat calorMatic 370f

Bezdrôtový programovateľný priestorový termostat pre 1 okruh, časové riadenie vykurovania, ohrevu teplej vody a cirkulačného čerpadla (e-BUS) Najkomfortnejší bezdrôtový programovateľný priestorový termostat s plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

Vaillant termostat calorMatic 450

Ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie vykurovania a ohrevu teplej vody. Programovateľný digitálny ekvitermický regulátor pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody na základe vonkajšej teploty pre Vaillant kotly s komunikačným rozhraním e-BUS. Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

Vaillant termostat calorMatic 470

Ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie vykurovania, ohrevu TV a cirkulačného čerpadla s možnosťou rozšírenia o ďalší zmiešavací okruh (modul VR 61/2), možnosť pripojiť diaľkové ovládanie VR 81/2 Najkomfortnejší programovateľný ekvitermický regulátor s plynovou reguláciou závesných a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Možnosť nastavenia rozdielnych teplôt v miestnosti pre 3 časové okná na každý deň v týždni. Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.

Vaillant termostat calorMatic 470f

Bezdrôtová ekvitermická regulácia pre 1 okruh (e-BUS), časové riadenie vykurovania, ohrevu TV a cirkulačného čerpadla s možnosťou rozšírenia o ďalší zmiešavací okruh (modul VR 61/2), možnosť pripojiť diaľkové ovládanie VR 81/2 Najkomfortnejší programovateľný bezdrôtový ekvitermický regulátor s plynovou reguláciou závesnych a stacionárnych kotlov s možnosťou nastavenia priestorovej teploty v rozsahu 5 až 30 °C. Možnosť nastavenia rozdielnych teplôt v miestnosti pre 3 časové okná na každý deň v týždni. Jednoduchá obsluha s prehľadným podsvieteným displejom. Ľavé tlačidlo slúži na vstup do MENU a pravé na voľbu prevádzkového režimu. Stredný otočný gombík slúži na rolovanie v MENU a zmenu požadovaných hodnôt.