Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Vaillant regulátor VR 34

Kód: 0020017897
Na objednávku
Modul VR 34 je komunikačné rozhranie 0-10 V pre pripojenie nadradenej cudzej regulácie ku kotlu Vaillant so zbernicou eBUS.

Modul VR 34 prevádza požadovanú hodnotu napätia z nadradeného cudzieho regulátora na signál požadovanej hodnoty pre eBUS kotly Vaillant. Na integrovanej svorke môže ďalej signalizovať prípadnú chybu zariadenie (chybový signál zostane aktívny, kým sa chyba neodstráni a kotol "neresetuje"). Ďalej je možné pomocou tejto svorky zapojiť relé na napätie 24 V s maximálnym prúdom 30 mA.