Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant

Vaillant internetový regulátor vrnetDIALOG 860/2

Kód: 0020003984
Na objednávku
Najrýchlejšia cesta k správe vášho vykurovacieho systému vedie cez dátové GSM / GPRS rozhranie.

Nový internetový komunikačný systém vrnetDIALOG 860/2 sa jednoducho pripojí ku kotlu, ktorý je vybavený e-BUS rozhraním. Servisný technik potom môže prostredníctvom počítača váš vykurovací systém nastavovať, kontrolovať na diaľku diagnostikovať. Vy sami potom môžete ak ste kdekoľvek, kontrolovať prevádzkový stav systému, alebo ho priamo ovládať, tak ako priamo z kotla, alebo regulovať. Ako príklad uveďme kontrolu alebo zmenu nastavenej teploty v objekte, ako napríklad nastavenie v režime "dovolená".

V prípade poruchového stavu môže zaslať chybné hlásenie užívateľovi aj servisnej firme prostredníctvom sms, e-mailu alebo faxu.
On-line komunikácia s vykurovacím systémom tiež uľahčuje činnosť servisnému technikovi, ktorý je schopný diagnostikovať závadu bez cesty k zákazníkovi.
S modulom vrnetDIALOG môžete riadiť aj domáce iné systémy ako elektronický zabezpečovací alebo požiarny systém.