Solárne Systémy Triangel s.r.o. Kotly Vaillant
Cirkulačné čerpadlo pre aquaPLUS VUI s prepojovacím príslušenstvom

Cirkulačné čerpadlo pre aquaPLUS VUI s prepojovacím príslušenstvom

Reduk‹čný ventil pitnej vody pre aquaPLUS VUI

Na zaistenie stálej prevádzkovej spoľahlivosti a vyhnutie sa dlhodobým škodám, je pri vysokom sieťovom tlaku studenej vody 6 bar, predpísané vmontovanie obmedzovača tlaku (6 bar) do prístroja